Domain Alım Koşulları

Alan Adı ( Domain ) Uzantısı:
biz
Açıklama :
"Information","Business", iş çevrelerini amaçlayan üst seviye jenerik domain uzantısıdır. ".biz" uzantısı firma ve uluslar arası organizasyonlar tarafından tercih edilmektedir.
Min-Max Karakter Sayısı :
2-63 karakter
Kullanılabilen Karakterler :
0-9 arası rakamlar, tüm İngilizce harfler ve tire ( - )
Min-Max Kayıt Süresi :
1-10 yıl
Alım Süreci :
  • İlk gelen alır prensibi geçerlidir, herhangi bir koşul yoktur
  • Evrak Gönderim Formatı :
    Yok
    Gerekli Evraklar :

    Yok