Domain Alım Koşulları

Alan Adı ( Domain ) Uzantısı:
( firmaadi ) .com.tr
Açıklama :
Türkiye'de yerleşik, ticari faaliyette bulunan tüzel kişilikler tarafından; sadece firma ünvanında bulunan kelimeleri içerir şekilde satın alınabilir.Firma ünvanında geçen kelimelerin eşanlamlıları, isimde kullanılamaz.

Örnek -> Firma Ünvanı : Elma Gayrimenkul Turizm Limited Şirketi
Alınabilen İsimler ->
elmagayrimenkul.com.tr
elmaturizm.com.tr
Min-Max Karakter Sayısı :
2-63 karakter
Kullanılabilen Karakterler :
0-9 arası rakamlar, tüm harfler ve tire ( - )
Min-Max Kayıt Süresi :
1-5 yıl
Alım Süreci :
 • Internettescil.com.tr adresi üzerinden domain tescil siparişi çekilerek ödeme tamamlanır.
 • Sistem tarafından kullanıcı hesabınızda, evrak gönderimi için bir destek talebi oluşturulur.
 • Gerekli evraklar, bu destek talebi üzerinden, belirtilen formatta gönderilir.
 • Alan adı kaydınız, evraklarınızın alınmasına istinaden 2 işgünü içerisinde tamamlanır.
 • Evrak Gönderim Formatı :
  Tüm evraklar, jpg formatında, destek talebi üzerinden gönderilmelidir.
  Gerekli Evraklar :

  Gönderilecek Evrak Sayısı : 2

  1 ) Alan Adı Tahsis Formu indir
  Okunaklı bir kaşe vurulmalıdır.
  Takip No alanı boş bırakılmalıdır.
  Sorumlu kodu alanındaki değerler değiştirilmemelidir.

  2)Firma Türünüze Göre Aşağıdaki Evraklardan Sadece Biri

  • Ticaret Odası üyeliği olan firmalar için, Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Esnaf Sanatkar üyeliği olanlar için, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",
  • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
  • Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",
  • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
  • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
  • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
  • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
  • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi,
  • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, çASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
  • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış  "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
  • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
  • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
  • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTüK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
  • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
  • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
  • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
  • çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
  • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
  • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
  • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"