Domain Alım Koşulları

Alan Adı ( Domain ) Uzantısı:
name
Açıklama :
.NAME en üst seviye de alan adı.(gTLD) Çogunlukla kullanım alanı bireyseldir.
Min-Max Karakter Sayısı :
2-63 karakter
Kullanılabilen Karakterler :
0-9 arası rakamlar, tüm İngilizce harfler ve tire ( - )
Min-Max Kayıt Süresi :
1-10 yıl
Alım Süreci :
  • gelen alır prensibi geçerlidir, herhangi bir koşul yoktur.
  • Evrak Gönderim Formatı :
    Yok
    Gerekli Evraklar :

    Yok