Domain Alım Koşulları

Alan Adı ( Domain ) Uzantısı:
pro
Açıklama :
.pro uzantılı alan adları professional yani türkçe kelime karşılığı ile profesyonel kelimesinin kısaltması olarak kullanılmaktadır.
Min-Max Karakter Sayısı :
3-63 karakter
Kullanılabilen Karakterler :
0-9 arası rakamlar, tüm İngilizce harfler ve tire ( - )
Min-Max Kayıt Süresi :
1-10 yıl
Alım Süreci :
  • gelen alır prensibi geçerlidir, herhangi bir koşul yoktur.
  • Evrak Gönderim Formatı :
    Yok
    Gerekli Evraklar :

    Yok